Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

 

miljøfyrtårn blå skrift farger intern Pantone-2

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Sørlandskjøkken produksjonsavdeling har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden desember 2016.


Årlige klima- og miljørapporter

2017


 

Rapporten kan også leses her: