Samfunnsansvar Archives - Kjøkkendesign til fornuftig pris

Nyheter Samfunnsansvar

Økt kompetanse og faglig kvalitet

Les om hvordan Sørlandskjøkken har bidratt, gjennom Fagopplæring Sør, til økt kompetanse og faglig kvalitet hos sine produksjonsmedarbeidere.

Karsten Repstad er produksjonsleder i Sørlandskjøkken, hvor åtte ansatte snart er ferdig med kompetanseløftet Fagopplæring Sør og Sørlandskjøkken har stått for gjennomføring av.

– De kundene vi har i dag, krever mer av oss både hva angår kompetanse og kvalitet. Så det at vi nå har mange ansatte som skal opp til fagbrev i dette kompetansehevingsprosjektet som Fagopplæring Sør har hjulpet oss med å få gjennomført, betyr mye for oss, sier han.

 

Fagopplæring Sør er et tverrfaglig opplæringskontor med hele Agder som marked.

– Vi er tverrfaglige, og legger til rette for fagområder etter ønsker fra bedriften. Hovedområder er industri, service og samferdsel, og helse og oppvekstfag, sier Odd-Inge Johannessen fra Fagopplæring Sør.

 

Økt kompetanse og faglig kvalitet

– Løpet vi har gjennomført, har gitt oss et konkurransefortrinn, sier Repstad.

 

Les mer om dette i Sørlandsavisen Kristiansand: https://sorlandsavisen.no/2021/02/21/okt-kompetanse-slar-alltid-positivt-ut/ 

 

Tekst og bilder er lånt av Sørlandsavisen Kristiansand.
Artikkel skrevet av Ivar Eidsaa, 21.februar 2021.

 

Aktiviteter Samfunnsansvar

En by uten fattigdom

Det er en annerledes juletid i år. Vi står alle sammen, i denne pandemien, og vi gjør det vi kan, for å dra i samme retning. 

Men det er noen som er enda mer utsatt i disse tider, enn andre. I Kristiansand lever mer enn 1 av 10 barn i familier med vedvarende lav inntekt. Det betyr at hver dag våkner nærmere 2500 barn opp til en ny dag preget av bekymringer. I år har Blåkors invitert byens bedrifter til å være med på en felles dugnad som vil hjelpe de mest sårbare i Kristiansand, og vi i Sørlandskjøkken har valgt å gi årets julegave til Blåkors, og disse familiene, i håp om å kunne bidra i dugnaden. 

Alle kan bidra med litt. 

 

En by uten fattigdom 1

 

Les mer om arbeidet de gjør på Blå Kors sin hjemmeside:  https://www.blakorskrs.no/stott-bla-kors/gave-til-jul/