Miljø i fokus

Miljø i fokus

 

Samfunnsansvar handler om å bry seg om omgivelsene – og om menneskene og miljøet vi er en del av. Vi jobber daglig med å forbedre arbeidsmiljøet, slik at alle blir sett og verdsatt for den jobben de gjør. Dette gjenspeiler seg i vårt rekordlave sykefravær, fordi folk trives på jobb. 

Som en produksjonsbedrift påvirker vi også miljøet omkring oss, da vi bruker energi som genererer avfall. Produksjonen i Søgne er miljø-sertifisert, hvilket betyr at vi har forpliktet oss til å redusere energiforbruket, og redusere å energiforbruket og resirkulere mest mulig avfall. Hvert år må vi dermed sette oss nye og ambisiøse må lå strekke oss etter. I 2017 resirkulerte vi hele 96% av avfallet vårt – og målet er enda høyere for årene som kommer.

Blå Kors står for verdier som vi i Sørlandskjøkken kan identifisere oss med og ønsker å støtte opp om. Sørlandskjøkken har støttet ulike prosjekter for og sammen med Blå Kors og siste prosjektet vi støttet var nye kjøkken på Vision Skatepark på Lund. Vi bidrar der vi kan og ser fram til fortsatt samarbeid med Blå Kors. 

 

miljøfyrtårn blå skrift farger intern Pantone-2

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Sørlandskjøkken produksjonsavdeling har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden desember 2016.


Årlige klima- og miljørapporter

2018


 

Rapporten kan også leses her: