Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om å bry seg om omgivelsene – og om menneskene og miljøet vi er en del av. Blå Kors står for verdier som vi i Sørlandskjøkken kan identifisere oss med og ønsker å støtte opp om. Sørlandskjøkken har støttet ulike prosjekter for og sammen med Blå Kors og siste prosjektet vi støttet var nye kjøkken på Vision Skatepark på Lund. Vi bidrar der vi kan og ser fram til til fortsatt samarbeid med Blå Kors. 

Vi jobber også daglig med med å forbedre arbeidsmiljøet slik at alle blir sett og blir verdsatt for det de gjør. Dette gjenspeiler seg i vårt rekordlave sykefravær fordi folk trives på jobb. 

miljøfyrtårn blå skrift farger intern Pantone-2

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Sørlandskjøkken produksjonsavdeling har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden desember 2016.


Årlige klima- og miljørapporter

2017


 

Rapporten kan også leses her: