En by uten fattigdom - Kjøkkendesign til fornuftig pris

Aktiviteter Samfunnsansvar

En by uten fattigdom

Det er en annerledes juletid i år. Vi står alle sammen, i denne pandemien, og vi gjør det vi kan, for å dra i samme retning. 

Men det er noen som er enda mer utsatt i disse tider, enn andre. I Kristiansand lever mer enn 1 av 10 barn i familier med vedvarende lav inntekt. Det betyr at hver dag våkner nærmere 2500 barn opp til en ny dag preget av bekymringer. I år har Blåkors invitert byens bedrifter til å være med på en felles dugnad som vil hjelpe de mest sårbare i Kristiansand, og vi i Sørlandskjøkken har valgt å gi årets julegave til Blåkors, og disse familiene, i håp om å kunne bidra i dugnaden. 

Alle kan bidra med litt. 

 

En by uten fattigdom 1

 

Les mer om arbeidet de gjør på Blå Kors sin hjemmeside:  https://www.blakorskrs.no/stott-bla-kors/gave-til-jul/