Personvernerklæring

Sørlandskjøkkens personvernerklæring

Versjon mai 2018

Sørlandskjøkken AS
Barstølveien 52
4636 Kristiansand
Tlf: 47 60 40 00

www.sorlandskjokken.no
post@sorlandskjokken.no
Org nr 989 070 746

 

1) Generelt
I Sørlandskjøkken tar vi vern om personopplysninger alvorlig. Vi har gjennomført både tekniske og organisatoriske endringer for å sikre at både vi og våre samarbeidspartnere ivaretar dine personlige opplysninger i tråd med gjeldende regelverk. Personopplysninger er både opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person og som kunde hos oss.

Formålet med denne erklæringen er å informere deg om våre prosedyrer og sikkerhetstiltak, samt dine rettigheter når vi mottar og samler inn, behandler og bruker dine opplysninger. Du skal til enhver tid føle deg sikker på at Sørlandskjøkken ikke lagrer, distribuerer eller behandler dine opplysninger uten ditt samtykke.

 

2) Behandlingsansvarlig
Sørlandskjøkken AS er hovedansvarlige for behandling av personopplysninger i forbindelse med all markedsføring og varer som leveres av Sørlandskjøkken AS.

 

3) Formålet med innhenting av dine personopplysninger
Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, og du har rett til å samtykke til at vi kan behandle opplysningene dine. For å kunne gjennomføre et kjøp i Sørlandskjøkken, er det likevel en forutsetning for oss å hente inn visse opplysninger om deg. Dette er for at vi skal kunne tilby de tjenestene eller varene du ønsker, som for eksempel for å kunne administrere kundeforholdet, levere varene til deg eller å kunne utføre service hjemme hos deg. For å kunne tilby deg en utvidet garantiordning, innebærer det også lagring av enkelte opplysninger i en tid utover det aktive kundeforholdet. Her reduserer vi opplysningen til et minimum.

På våre nettsider www.sorlandskjokken.no benytter vi også informasjonskapsler (cookies på engelsk), for å gjøre sidene mer brukervennlige. Det lagres ikke personlige opplysninger i disse filene. For å lese mer om dette, trykk her.

 

4) Formålet med behandlingen av personopplysninger
I Sørlandskjøkken behandler vi dine personopplysninger for følgende formål:

·  Tilbud: når du ønsker å tegne en løsning hos oss (kjøkken, bad eller garderobe), enten igjennom våre digitale løsninger på nett, eller hos en av våre profesjonelle tegnere, registrerer vi dine personlige kontaktopplysninger. Dette er for å kunne gi deg relevante råd, oppfølging og gjeldende tilbud på den valgte løsningen.

·  Ordre: Dette punktet omfatter oppfyllelse av våre forpliktelser ovenfor deg som kunde, herunder levering, montering, relevant service, kundeoppfølging og besvarelse på dine henvendelser, samt oppfyllelse av våre plikter etter gjeldende lovverk.

·  Bruk av eksterne leverandører: Dersom du bestiller eksterne tjenester, som transport og montering av våre varer, vil kontaktopplysninger og andre relevante opplysninger vi har registrert om deg kunne bli utlevert til den relevante parten. I henhold til lovverket, har vi på forhånd inngått en unik databehandleravtale med alle av våre eksterne leverandører, for å ivareta dine personopplysninger.

·   Elektronisk markedsføring: Dersom vi har ditt eksplisitte samtykke, benytter vi dine personlige opplysninger for å sende deg tilbud, nyhetsbrev eller annen relevant informasjon om Sørlandskjøkken. Her kan vi for eksempel benytte din kjøpshistorikk for å gi deg tilbud vi tror du vil ha ekstra interesse av. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket, og skal finne informasjonen om dette enkelt plassert på hver henvendelse fra oss.

·   Service, reklamasjon og garanti: For å kunne komme i kontakt med deg ved en potensiell reklamasjon, tilbakelevering eller reparasjon, vil vi også måtte registrere dine personopplysninger.

·    Videreutvikling av tjenester og sikker drift: For at vi skal kunne videreutvikle oss som bedrift og ha gode, forsvarlige og brukervennlige nettsider, er vi avhengige av informasjon om brukernes trafikk, adferd og bruk på www.sorlandskjokken.no. Her aggregeres det data med statistiske formål via informasjonskapsler (les mer om dette her) lenke.

Når du oppgir informasjon til Sørlandskjøkken, vil opplysningene du gir kun bli brukt til det formålet du oppga det for.

 

5) Typen personopplysninger som behandles
Vi har kun behov for din kontaktinformasjon for å utføre de tjenestene eller varene du ønsker. For at vi skal kunne kontakte deg må vi ha navn, mobilnummer eller e-postadresse, mens vi behøver adressen din for å kunne levere, montere og registrere kjøkkenet du kjøper hos oss.

I tillegg lagrer vi gårds-, bruks- og seksjonsnummeret til boligen der kjøkkenet/bad/garderobe skal monteres, for å kunne tilby en utvidet garantiordning. Vi velger denne løsningen siden dette er fastmonterte gjenstander som medfølger et hussalg. På den måten vil du overføre garantien på kjøkkenet (eller annet) ditt til den nye eieren, uten å måtte tenke på det.

 

6) Behandlingsgrunnlag for personopplysningene
Personvernforordningen begrenser adgangen til å behandle personopplysninger ved å angi hva som ansees som legitime grunner til å innhente og behandle slike opplysninger (behandlingsgrunnlag). Dette innebærer at Sørlandskjøkken AS har adgang til å behandle de opplysningene som er nødvendig for å oppfylle avtalen vi har inngått med deg.

Vi baserer også deler av behandlingsgrunnlaget vårt på ditt frivillige samtykke, i sammenheng med markedsføringshenvendelser, brukerundersøkelser, kampanjer mm.

 

7) Metoder for innhenting av personopplysninger
Sørlandskjøkken henter inn personopplysninger på følgende måter:

·       Utfylling av kontaktskjema på www.sorlandskjokken.no

·       Utfylling av kontaktinformasjon på www.designatweb.eu når du tegner kjøkken på nett.

·       Ved personlig oppmøte i butikk, enten for tegning av kjøkken, bestilling eller andre henvendelser.

·       Over telefon eller mail ved direkte henvendelser

·       Ved at du allerede er registrert og samtykker til videre lagring. (Registrerte som ikke samtykker og ikke har noen pågående kundeforhold, vil slettes fra vårt register innen 1. juli 2018).

·       Ved deltagelse i konkurranser eller lignende på internett, for eksempel via Facebook, Instagram eller lignende.

 

8) Utlevering av personopplysninger til tredjeparter
I enkelte tilfeller må andre virksomheter ha tilgang til dine personopplysninger:

Sørlandskjøkken AS har inngått samarbeid med utvalgte virksomheter for at vi skal kunne tilby deg tjenester og varer på den mest sømløse måten. Dette innebærer blant annet transportering, montering og fakturering. Vi benytter også andre parter for elektronisk markedsføring. Vi inngår individuelle databehandleravtaler med samtlige av våre samarbeidspartnere som behandler dine personopplysninger på våre vegne. Det vil si at det er vi som er ansvarlige for at opplysningene behandles i tråd med personvernforordningens krav. Tredjeparten (for eksempel transportøren eller montøren) er selv ansvarlig for å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, for å verne om personopplysningene de behandler på våre vegene. De er også pliktige til kun å behandle de respektive opplysningene i tråd med den inngåtte avtalen med Sørlandskjøkken AS.

I spesielle tilfeller kan dine personopplysninger bli utlevert til relevant offentlig myndighet. Dette er en utlevering som kun vil finne sted dersom vi pålegges det etter gjeldende lov og regelverk.

 

9) Sletting og oppbevaring av personopplysninger
Sørlandskjøkken sletter opplysningene om det i tråd med regelverkets krav. Kjøpsopplysninger slettes som hovedregel når kundeforholdet opphører, med mindre vi plikter å oppbevare dem for å oppfylle andre legitime formål. Både kjøps- og regnskapsloven kan i en del tilfeller pålegge oss å lagre deler av informasjonen din i lengere tidsrom.

Det vil i enkelte tilfeller være aktuelt for oss å anonymisere personopplysningene dine, i stedet for å slette dem. Dette innebærer at vi fjerner alle identifiserende kjennetegn fra dataen, men beholder den forretningsmessige informasjonen. Det vil ikke være mulig å finne tilbake til de personlige opplysningene i denne informasjonen i ettertid.

 

10) Dine rettigheter
Vi verdsetter dine tilbakemeldinger, og du kan her se hvilke rettigheter du vil ha til enhver tid, og som du kan gjøre gjeldende ved å ta kontakt med oss:

·  Trekke tilbake et samtykke: Dersom du har gitt oss ditt samtykke til å motta elektronisk markedsføring eller andre tilbud, kan du når som helst trekke samtykket tilbake. Alle henvendelser gir en synlig og enkel mulighet for å trekke tilbake samtykket. Du kan også trekke samtykket ved å kontakte oss direkte.

·  Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. Ta kontakt dersom du ønsker en oversikt.

·   Sletting eller korrigering: Dersom du oppdager feilaktige opplysninger om deg, har du rett til å få dette korrigert. Ta kontakt, så retter vi det uten forsinkelse. Vi ønsker også, så langt det er mulig eller lovlig, å være imøtekommende når det kommer til forespørsel om sletting av opplysninger. Dette er likevel noe vi ikke alltid vil ha anledning til å gjøre dersom det er lovpålagte opplysninger av dokumentasjonshensyn.

·   Klage til tilsynsmyndigheter: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine opplysninger på, kan du sende en klage til Datatilsynet.

 

11) Endringer
Det kan forekomme endringer i denne personvernerklæringen. Det er derfor viktig å merke seg hvilken versjon du eventuelt henviser til.