Miljø & Samfunnsansvar - Kjøkkendesign til fornuftig pris

Hva er bærekraft?

For å definere hva bærekraft er, vil vi legge til grunn FN´s definisjon av bærekraftig utvikling:

«Bærekraftig utvikling defineres som - utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov»

Nærhet til kundene

Sørlandskjøkkens salgskonsept er bygget på nærhet til kundene og lokal forankring på Sørlandet. Vi lagerfører nesten alle våre kjøkkenmodeller, som gjør at vi kan begrense utslipp i forbindelse med langtransport.

Miljø & Samfunnsansvar 1

Miljøsertifisert

Som en produksjonsbedrift påvirker vi miljøet omkring oss, da vi bruker energi og genererer avfall. Produksjonen i Søgne er miljø-sertifisert, hvilket betyr at vi har forpliktet oss til å redusere energiforbruket, og å resirkulere mest mulig avfall. Det gir oss også god innsikt i hvor vi har mest potensial for forbedring. Hvert år prøver vi å strekke oss enda litt lenger.

Miljø og Samfunnsansvar 9

Hva gjør vi?

Som kjøkkenleverandør, skiller Sørlandskjøkken seg ut, fordi vi velger å lagerføre våre kjøkkenmodeller. Dette gjør at vi kan begrense utslipp i forbindelse med langtransport. Samtidig jobber vi med å redusere energibruk og avfallsmengde, bruke mer bærekraftige materialer, resirkulere avfall, og øke graden av sirkulær produksjon. Men hva mer?

Miljø & Samfunnsansvar 13

Egen klimaskog

Vi skal ikke slippe fokuset på å redusere vårt klima avtrykk. Men vi vil gjøre mer - derfor har vi inngått et samarbeid med Trefadder lokalt her på Sørlandet.

Plant et tre

Vi planter ett tre for hvert kjøkken vi produserer. Det gjør vi i samarbeid med vår klimapartner Trefadder. Les mer om hvordan Trefadder jobber for klimaet, og lokale arbeidsplasser.

Les mer om Trefadder

Samfunnsansvar

Som lokal bedrift på Sørlandet, har det vært viktig å kunne bidra med noe tilbake til lokalsamfunnet. Derfor har vi gjennom årene vært med på mange av Blå Kors sine fantastiske og lokale tiltak.

Miljøfyrtårn

Produksjonen vår er miljøsertifisert, og vi resikulerer over 97 % av vårt avfall.

Les mer om Miljøfyrtårn