Stolt av å være Miljøfyrtårn

Stolt av å være Miljøfyrtårn

Stolt av å være Miljøfyrtårn
Som en produksjonsbedrift påvirker vi miljøet omkring oss, da vi bruker energi som genererer avfall. Produksjonen i Søgne er miljø-sertifisert, hvilket betyr at vi har forpliktet oss til å redusere energiforbruket, og å resirkulere mest mulig avfall. Hvert år må vi dermed sette oss nye og ambisiøse mål å strekke oss etter. I 2023 resirkulerte vi mer enn 97% av avfallet vårt – og målet er enda høyere for årene som kommer.

miljøfyrtårn blå skrift farger intern Pantone-2

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Sørlandskjøkken produksjonsavdeling har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden desember 2016.

 


Årlige klima- og miljørapporter

2023


 

Rapporten kan også leses her: