Økt kompetanse og faglig kvalitet - Kjøkken fra Sørlandskjøkken | Kjøkkeninnredning

Nyheter Samfunnsansvar

Økt kompetanse og faglig kvalitet

Les om hvordan Sørlandskjøkken har bidratt, gjennom Fagopplæring Sør, til økt kompetanse og faglig kvalitet hos sine produksjonsmedarbeidere. 

Karsten Repstad er produksjonsleder i Sørlandskjøkken, hvor åtte ansatte snart er ferdig med kompetanseløftet Fagopplæring Sør og Sørlandskjøkken har stått for gjennomføring av.

– De kundene vi har i dag, krever mer av oss både hva angår kompetanse og kvalitet. Så det at vi nå har mange ansatte som skal opp til fagbrev i dette kompetansehevingsprosjektet som Fagopplæring Sør har hjulpet oss med å få gjennomført, betyr mye for oss, sier han. 

 

Fagopplæring Sør er et tverrfaglig opplæringskontor med hele Agder som marked.

– Vi er tverrfaglige, og legger til rette for fagområder etter ønsker fra bedriften. Hovedområder er industri, service og samferdsel, og helse og oppvekstfag, sier Odd-Inge Johannessen fra Fagopplæring Sør. 

 

Økt kompetanse og faglig kvalitet

– Løpet vi har gjennomført, har gitt oss et konkurransefortrinn, sier Repstad.

 

Les mer om dette i Sørlandsavisen Kristiansand: https://sorlandsavisen.no/2021/02/21/okt-kompetanse-slar-alltid-positivt-ut/ 

 

Tekst og bilder er lånt av Sørlandsavisen Kristiansand.
Artikkel skrevet av Ivar Eidsaa, 21.februar 2021.