Møt vår nye klimapartner - Trefadder - Kjøkkendesign til fornuftig pris

Ukens innlegg

Møt vår nye klimapartner – Trefadder

I dag er vi glade for å kunngjøre et spennende nytt samarbeid mellom Sørlandskjøkken og Trefadder, en organisasjon som er kjent for sin innsats for bærekraftig skogforvaltning, og planting av norsk klimaskog. Dette partnerskapet vil spille en stor rolle i vår felles innsats for å skape en grønnere bedrift.

Møt vår nye klimapartner - Trefadder 2  Møt vår nye klimapartner - Trefadder 3

Trefadder er en anerkjent aktør innen karbonfangst med norsk klimaskog. De har spesialisert seg på å plante trær, overvåke og forvalte klimaskog, samt drive bevisstgjøring om viktigheten av skogbevaring og karbonfangst. Deres dedikasjon til bærekraft og miljøansvar har ført til at mange store aktører, som Microsoft skogTech og Beyonder, har blitt med på laget.

Trefadder har utviklet Norges første kommersielle klimaskog hvor de i samarbeid med lokale bønder, planter skog for et bedre klima og samtidig skaper flere  lokale arbeidsplasser.

 

Sørlandskjøkken og bærekraft: Et naturlig partnerskap

Sørlandskjøkken har alltid vært fokusert på lokal produksjon, og kortreist kjøkkenkvalitet, og vi er alltid på utkikk etter måter å redusere vårt miljøavtrykk. Vårt samarbeid med Trefadder er en naturlig forlengelse av denne forpliktelsen. Ved å plante ett tre for hvert kjøkken vi produserer, er vi med å fange karbon fra luften lokalt her på Sørlandet.

Møt vår nye klimapartner - Trefadder 1

Hva dette samarbeidet innebærer

Samarbeidet mellom Sørlandskjøkken og Trefadder har flere viktige komponenter:

  1. Vi planter ett tre for hvert kjøkken vi produserer: For hvert kjøkken vi produserer, vil vi donere en andel til Trefadder for å plante norske grantrær. Dette betyr at hver gang du støtter Sørlandskjøkken, bidrar du også til å øke skogdekket og redusere klimaendringer.
  2. Bevisstgjøring og utdanning: Vi vil samarbeide med Trefadder for å spre kunnskap om viktigheten av karbonfangst og bærekraftig skogforvaltning. Dette vil inkludere bevisstgjøring og opplæring av våre ansatte, og informasjon og bevisstgjøring for kundene våre.
  3. Skogplanting og karbonfangst: Trefadder  jobber sammen med lokale bønder med å identifisere arealer som kan utnyttes som klimaskog, og følger opp deres innsats for å forvalte disse skogene. Trefadder planter kun på gjengroingsarealer som er definert som egnede arealer for klimaskog. Dette er områder som gir begrenset med karbonbinding og verdi for grunneier. All planting gjøres for hånd og eksisterende vegetasjon røres ikke. Dette er viktig slik at en ikke begynner klimaregnskapet på området i minus.

Møt vår nye klimapartner - Trefadder

Den grønnere fremtiden vi jobber for

Samarbeidet mellom Sørlandskjøkken og Trefadder representerer et stort skritt fremover i vår innsats for å skape en grønnere og mer bærekraftig bedrift. Det er vårt håp at dette partnerskapet vil inspirere andre bedrifter til å tenke på lignende måter og ta ansvar for sitt miljøavtrykk.

Som en bedrift er det vårt ansvar å gå i oss selv når det gjelder bærekraft. Sammen med Trefadder er vi fast bestemt på å gjøre vår del for å bidra til økt karbonfangst fra luften rundt oss, og redusere vårt miljøavtrykk for nåværende og kommende generasjoner.

Vi ser frem til å samarbeide tett med Trefadder og oppfordrer alle våre kunder og partnere til å bli med oss på denne spennende reisen mot en mer bærekraftig fremtid.

Møt vår nye klimapartner - Trefadder 4  Møt vår nye klimapartner - Trefadder 5

 

 

Vil du lese mer om vår Trefadder- sertifisering, kan du gå inn på : Sørlandskjøkken sertifisering

Vil du lese mer om hva vi gjør for å redusere vårt klimaavtrykk, kan du gå inn her: