Ny energimerking av hvitevarer fra 1. Mars 2021 - Kjøkkendesign til fornuftig pris

Informasjon news

Ny energimerking av hvitevarer fra 1. Mars 2021

Hvorfor ny etikett?

Det nåværende energimerkingssystemet, som bruker skalaen A+++ til D er ikke lenger like effektivt.
De fleste produktene på markedet er allerede klassifisert i de 2-3 beste energiklassene (A+++, A++, A+ og A).
Da blir det vanskelig for forbrukerne å skille ut de mest energieffektive produktene.

For apparater du allerede eier er det ingen endringer. De er akkurat like energieffektive som før.
Det er bare klassifiseringsskalaen som er justert for lettere å vise forskjellen mellom produktene, og lage rom for enda mer energieffektive produkter. Energimerkingen klasse A og kanskje også B vil stå tom en periode fremover, for så å kunne taes i bruk når nye og mer energieffektive produkter kommer på markedet.

Den nye skalaen A – G vil gjøre det lettere for forbrukerne å sammenligne produkter. 
Merkingen oppfordrer også produsenter til å utvikle og investere i mer energieffektiv produktdesign.
Med energimerkingen graderes produktets energiforbruk på en skala fra A til G, og er uten plusstegn. Klasse A (grønn) er den mest energieffektive, og klasse G (rød) er den minst energieffektive. Dagens skala med A+++/A+ er ikke lenger gjeldende.

Dobbel merking – På grunn av overgangen fra den gamle etiketten til den nye, kan forbrukerne finne både
den gamle og den nye etiketten inne i produktemballasjen.
Det er viktig å huske at begge etikettene er riktige, selv om karakteren ikke er den samme.
Ulike verdier på etikettene, f.eks. for energibruk, skyldes at test- og/eller beregningsmetodene er forbedret.


Virkningsdato

Etikettene innføres 1. mars 2021 i EU. I Norge blir det formelle kravet om nye energietiketter noe
forsinket, på grunn av forsinket innlemmelse av regelverket i EØS-avtalen.
De nye etikettene kan likevel tas i bruk fra 1. mars 2021.

Ny energimerking av hvitevarer fra 1. Mars 2021 1

 

Andre endringer:

  • Produktets energiforbruk er plassert midt på etiketten
  • QR-kode som lenker til en database hvor du får tilgang til produktets spesifikasjoner
  • Støynivåvurdering fra A-D for alle produkter
  • Nye piktogram. Enkelte forblir de samme, mens andre er nye eller reviderte for å gjenspeile nye test- og målemetoder.

 

Finn flere bilder og mer informasjon på : https://www.nve.no/energibruk   og https://www.gorenje.no/ny-energimerking